Een algemeen aannemer

Aannemer Den Haag

Een algemeen aannemer is iemand die verantwoordelijk is voor zowel de technische als de administratieve taken die bij het project komen kijken. Hij is verantwoordelijk voor het inhuren en ontslaan van andere aannemers, het opzetten van de financieringsplannen, en het nemen van beslissingen over het bouwbudget en andere zaken zoals het inhuren van de onderaannemers. Zijn verantwoordelijkheden kunnen het inhuren van vele arbeiders omvatten. De aannemer is gewoonlijk de architect, de vice-inx- verbouwer, de grafmodaal en een ingenieur indien nodig.

Een onderaannemer is een bedrijf dat werk uitbesteedt aan een hoofdaannemer. In het algemeen dient een onderaannemer een offerte in bij de hoofdaannemer en zorgt hij voor de nodige middelen voor het project. Een andere manier om het werk uit te besteden is de onderaannemer in te huren op een “runners and jobs”-basis (d.w.z. dat de offerte slechts op tijdelijke basis wordt uitgebracht voor de duur van het project). In geval van vertraging van het project kan een onderaannemer bij de opdracht tot aanneming worden betrokken. Een onderaannemer heeft zijn eigen rechtsbevoegdheid om namens de hoofdaannemer op te treden. Het door de hoofdaannemer, de onderaannemer en de onderaannemer ondertekende contract is immers afdwingbaar en bindend voor de onderaannemer om de zaken van de hoofdaannemer te behartigen en daarbij de belangen van de hoofdaannemer voor ogen te houden. Er zou een toeslag op de kosten van de offerte zijn.

De hulpeloze Aansprakelijkheids Polis:

De toneelstukken die door de algemene aannemer worden gespeeld, worden door de plaatselijke bouwgemeenschappen aanvaard. De aansprakelijkheids-polis, die ook de partij die het contract, beschermt de eigenaar van het onroerend goed van eventuele schade aan hun nadelige About villa manager retardant in de bouwwerkzaamheden.

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.